Tänk på att lösenordet behöver innehålla minst 6 tecken:
stor bokstav, liten bokstav, minst en siffra och minst ett av följande specialtecken: # ? @ % & * -